Meny
Vad gör jag om något händer?
Några råd till dig som är vuxen.
Hittills har vi pratat om hur vi beter oss mot varandra på nätet och vad man kan tänka på för att undvika onödiga risker. Men vad gör man om någonting ändå skulle hända? Om ditt eget barn skulle råka illa ut, eller om barnet skulle bete sig illa mot någon annan?

Barn förstår inte alltid allvaret i kränkningar på nätet eller konsekvenserna av sina handlingar. Barn kan också vara rädda att berätta om ett problem eftersom de är rädda för hur de vuxna ska reagera. Vi behöver komma ihåg att barn är just barn. Oavsett problemet har de rätt att få stöd i svåra situationer.
Du är inte ensam

Som förälder har man mycket att tänka på, och om något otäckt eller jobbigt händer är det lätt att känna sig förvirrad eller maktlös. Men du kan få råd och stöd oavsett situationen. Du kan alltid ringa till Bris vuxentelefon om barn (077-150 50 50) där du får vara helt anonym om du vill, och kan få vägledning eller bara prata av dig. Om det är en allvarlig situation där brott kan ha begåtts så kan Bris även ge råd om hur du går vidare med skola, polis eller andra myndigheter.
First
Klandra aldrig barnet

Alla kan göra misstag. Vi behöver skilja på sak och person. Det viktigaste är att lära av misstagen och prata om vad man kan göra för att det inte ska hända igen. Det sista barnet behöver i en svår situation är ännu mer skam och skuld. Vad vi vuxna behöver göra är att lyssna och stötta.

Att straffa genom att ta ifrån barnet mobilen eller utfärda nätförbud kan verka passande, men kan samtidigt innebära att du också stänger av barnet från vänner och trygga sammanhang. Det är kanske inte rätt väg att gå om barnet redan mår dåligt. Om du känner dig rådvill kan du prata med Bris vuxentelefon om barn (077- 150 50 50) om andra vägar att gå.
Spara bevis

Dokumentera om möjligt vad som har hänt genom att ta skärmdumpar och spara bilder, meddelanden och webbadresser innan du tar bort dem. Det kan vara värdefullt för en utredning om det skulle röra sig om allvarligare händelser.

För extra säkerhet kan det vara bra att inte ta skärmdumpar i barnets egen mobil – vissa appar skickar nämligen en notis till motparten när man tar en skärmbild. Ett alternativ är att du dokumenterar inläggen genom att ta en bild eller filma med din egen mobil.
Second
Använd säkerhets- och integritetsinställningar

Kolla upp vilka säkerhets- och integritetsfunktioner som finns i de appar som ditt barn använder. Går det att blockera oönskade kontakter? Kan man rapportera olämpligt innehåll eller trakasserier? Kan du välja striktare integritetsinställningar? Använd de möjligheter som finns.
Lagen gäller även på nätet

Om du tror att ditt barn har blivit utsatt för ett brott eller om du/hen har blivit vittne till något brottsligt – kontakta polisen. Det som är olagligt i vardagen är olagligt på nätet också.